Deoarece hidroizolarea în subteran sau a elementelor care vin în contact cu pământul, este o operație destul de importantă, de ea depinzând tehnologia de execuție a tunelului, condițiile de exploatare a construcției, costul lucrării, durata de viată a construcției, costul întreținerii și a posibilităților de intervenție pe parcursul exploatării, tehnologia cea mai folosită pană în prezent, pe plan internațional este cea a hidroizolării cu membrane din mase plastice.

Metoda permite o creștere a gradului de etanșeitate prin reducerea numărului de rosturi-petreceri între panouri (pe toată circumferința intradosului sau extradosului căptușelii se montează o singură folie, petrecerea panourilor se realizează numai în lungul tunelului din 2 m în 2 m) și prin efectuarea unui control riguros al etanșării îmbinării acestora.

Pentru asigurarea etanșării membranei din folii din mase plastice, la proiectare și la execuție, trebuie să se asigure condiții certe de păstrare a continuității membranei hidroizolatoare în ansamblul lucrării și evitarea deteriorării ei datorită lipsei stratului suport neted, continuu și rigid, a măsurilor de protecție sau a neglijențelor din timpul execuției.

Scopul hidroizolației este să prevină și să împiedice infiltrarea apelor subterane în interiorul tunelurilor și astfel să protejeze căptușeala interioară de rezistentă (acolo unde se aplică sistemul cu două căptușeli) de deteriorările cauzate de acțiunea agresivă a apelor de infiltrație care vin din masiv și trec prin prima căptușeală și să asigure condiții normale de exploatare a lucrărilor.

În funcție de tehnologia de execuție, de natura rocilor străbătute, de condițiile de mediu și de starea tehnică a fiecărui tunel aflat în exploatare, în proiecte se vor adopta soluții specifice pentru realizarea hidroizolației cu folii din mase plastice la intradosul sau extradosul căptușelilor.

În principiu la tunelurile executate în România și care nu au subtraversat cursuri de apă și nu s-au executat sub nivelul pânzelor de apă subterană, hidroizolarea acestora s-a executat pe boltă și în zona zidurilor drepte pană la rostul fundație-ziduri drepte.