Membranele bituminoase cu armătură din poliester (P, PA) se pot folosi atât la lucrări monostrat cât și la lucrări multistrat, de complexitate ușoară, medie sau ridicată (acoperișuri plane sau curbe, hale metalice sau pe structură de beton, sisteme termo-hidro, fundații, lucrări hidrotehnice, etc.)

Membranele bituminoase aditivate cu polimeri plastomeri (APP), cu flexibilitate la rece la 0 °C, cu o armătură de poliester sau fibră de sticlă, cu armare longitudinală sau în rețea, se utilizează la lucrări multistrat, de complexitate ușoară, acoperișuri plane sau curbe pe structură de beton.

Membranele bituminoase aditivate cu polimeri plastomeri (APP), cu flexibilitate la rece la -5°C, cu o armătură de poliester sau fibră de sticlă, cu armare longitudinală se utilizează la lucrări monostrat și multistrat, de complexitate medie, acoperișuri plane sau curbe, fundații.

Membranele bituminoase aditivate cu polimeri plastomeri (APP), cu flexibilitate la rece la -10 °C, având o armătură de poliester armată cu filamente de fibră de sticlă dispuse longitudinal, se utilizează la lucrări de complexitate medie și ridicată, unde elasticitatea și flexibilitatea membranei sunt imperios necesare.

Membranele bituminoase aditivate cu polimeri elastomeri (SBS), cu flexibilitate la rece la -15 °C se utilizează la lucrări de complexitate medie și ridicată, acoperișuri plane și curbe pe structură metalică sau de beton, lucrări hidrotehnice, parcări subterane.

Membranele bituminoase aditivate cu polimeri elastomeri (SBS), cu flexibilitate la rece la -20 °C se utilizează la lucrări de complexitate mare, monostrat și multistrat, acoperișuri plane și curbe pe structură metalică sau de beton, lucrări hidrotehnice, parcări, etc.

Membranele bituminoase aditivate cu polimeri elastomeri (SBS), cu flexibilitate la rece la -25 °C se utilizează la lucrări de complexitate ridicată, acoperișuri plane și curbe pe structură metalică, lucrări hidrotehnice, unde rezistența mecanică și flexibilitatea sunt imperios necesare.

 • stabilitate la cald min. 120 °C la cele aditivate cu polimeri elastomeri (SBS) și min. 130 °C la cele aditivate cu polimeri plastomeri (APP)
 • rezistență ridicată la factorii de mediu (radiații UV, diferenate de temperaturi)
 • flexibilitate la rece de la 0 °C până la-25 °C
 • elasticitate la temperaturi scăzute
 • aderență bună la substrat
 • rezistență la stres mecanic și îmbătrânire naturală
 • durată de viață 15 ÷ 20 ani
 • garanția producătorului de 10 ani.
 • Pentru aderență mai bună, se recomandă tratarea suprafeței suport cu amorsă bituminoasă.
 • Pantă minimă a suprafeței suport trebuie să fie de minim 1,5 %, pentru a permite evacuarea apei pluviale înspre gurile de scurgere.
 • La pante mai mari de 20%, se recomandă și fixarea mecanică a membranelor.
 • În perioadele cu nopți geroase, cu 24 de ore anterior aplicării, membrană trebuie depozitată într-un spațiu cu temperaturi de peste +5C.
 • Suprafața suport trebuie să fie netedă, curată și uscată
 • Suprafața se nivelează prin tăierea umflăturilor și umplerea golurilor cu mastic bituminos.
 • Membranele bituminoase se montează în general prin termosudare cu ajutorul unui arzător racordat la o butelie de gaz. Flacăra se orientează între sulul de membrană și stratul suport pe care urmează să fie aplicată membrana, realizându-se astfel termosudarea membranei pe stratul suport. În cazuri excepționale termosudarea se poate realiză și cu suflare de aer cald, cu ajutorul unui dispozitiv special.
 • Latura termosudabilă a membranei este latura protejată de o folie subțire de polietilenă, care prezintă un marcaj pătrat în relief;
 • În momentul contactului cu flacăra acest marcaj se topește și dispare, semnalizând că materialul a fost încălzit suficient pentru a realiza o aderență bună. Topirea în continuare a masei bituminoase poate provoca deteriorarea armăturii, prin supraîncălzirea acesteia.
 • Aplicarea membranelor se începe întotdeauna dinspre zona gurilor de scurgere, în direcția de urcare a pantei; Membranele se aplică ”țesut ” , în așa fel că marginile de suprapunere de capăt să fie la jumătatea membranei rândului următor.
 • Suprapunerea marginilor de lipire la capăt este de 15 cm, iar suprapunerea longitudinală de 10 cm;
 • În cazul aplicării izolației în două straturi, cel de-al doilea strat va fi așezat în așa fel încât sudurile marginilor de suprapunere ale stratului inferior să fie acoperite de mijlocul membranei stratului superior;
 • La zonele de suprapunere și dublare, membrană se va curăța de granule. În acest sens se încălzește ușor materialul și se îndepărtează granulele cu mistria, de pe toată aria de suprapunere.
 • Echipamentul va include întotdeauna un stingător de incendiu de capacitate medie;
 • Suprafeţele tratate cu amorsă bituminoasă vor fi lăsate să se usuce timp de cel putin 4 ore înaintea aplicării membranei

Hidroizolații monostrat

1 strat de membrană
Garanție 5 ani

Un strat de membrană armată cu polyester, protejată cu granule de adezie pentru protecția feței superioare impotrivă razelor solare,

(materialul se termosudează la flacără).

Hidroizolații dublustrat

2 straturi de membrană
Garanție 10 ani

Un strat de membrană armată cu polyester sau fibră de sticlă, fără ardezie termosudată la flacără  +  un strat de membrană armată cu polyester și protejată cu granule de adezie pentru protecția feței superioare împotriva razelor solare, (materialul se termosudează la flacără).