Certificarea ISO 9001 simbolizează o apreciere a calității actului managerial de către un evaluator extern (organism de certificare), o apreciere a bunelor practici din organizație.

Se atestă, prin procesul de certificare, orientarea organizației în direcția calității – se evaluează măsura în care organizația are competența necesară să aducă satisfacție celor interesați de produsele și/sau serviciile ei și se confirmă prezența unor înregistrări în acest sens. Evaluarea se realizează urmărind cerințele cadru ale standardelor referitoare la managementul calității din familia ISO 9000 (în speță a standardului ISO 9001:2008).

Atestarea bunelor practici urmărește (având ca referință standardul ISO 9001:2008) modul în care procesele din organizația care dorește certificarea sunt planificate, urmărite, controlate și evaluate, corectate și îmbunătățite în așa fel încât, la final, prin rezultatele obținute, sunt satisfăcute cerințele impuse, părțile interesate de organizație obțin satisfacția scontată.

Se consideră că o organizație este de calitate, și este orientată spre calitate, atunci când părțile interesate de acea organizație obțin gradul de satisfacție pe care și l-au propus.

Certificatul ISO 14001 : 2004 demonstrează că Sistemul de Management de Mediu al firmei dumneavoastră a fost testat și găsit corespunzător referitor la standardul de bună practică.
Eliberat de către un organism de certificare ISO, certificatul ISO 14001 asigură clienții că pot avea încredere în faptul că S.C. DRAFT CONSTRUCT S.R.L. minimizează activ impactul asupra mediului prin procesele, produsele și serviciile proprii.
Standardul ISO 14001:2004Sistem de management de mediu – este un standard generic, este aplicabil oricărui tip de organizație sau sector de industrie.
Creat de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO), acesta se bazează pe două concepte:
îmbunătățirea continuă;
flexibilitate.

Standardul OHSAS 18001 este adresat oricărui tip de organizație ce își dorește:

  • Stabilirea și îmbunătățirea permanentă a sistemului de sănătate și securitate organizațională prin identificarea, controlarea și reducerea riscurilor de la locul de muncă
  • Atingerea de performanțe
  • Îmbunătățirea la capitolul sănătate și securitate prin muncă sistematică
  • Reducerea accidentelor de orice natură
  • Să se asigure de conformitatea cu politica declarată OHSAS 18001 și în același timp să demonstreze celorlalți această conformitate
  • Să obțină certificarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale conform standardului OHSAS 18001